Thursday, May 22, 2008

Day's Learning

May 22, 2008

Ang dami na talagang natututunan...nanalo pa ako ng philippineinternetreview yahow! Nakilala namin si sexy mom na nagpakilala ng filipina images. Visit these two new sites and share with your friends global wide. Ipinapakita dito ang kaibahan ng mga pili(pinay).

1 comment:

janettetoral.com said...

Hi Adette. Great to meet you at the ICT workshop two weeks age. Look forward in reading more blog post from you.